FORMULÁRE – tvorba, tlač, spracovanie

Potrebujete dostať dáta z rôznych formulárov do svojho počítača? Už ich nemusíte pracne prepisovať!

Služba spracovania dát z formulárov spočíva v automatickej extrakcii dát z formulárov a ich exporte do databáz alebo iných aplikácií.

poisťovacie formuláre rôzne výkazy
registračné karty odpisové hárky
dotazníky záznamy z výroby
skúšobné hárky montážne listy
hlasovacie lístky a mnohé ďalšie
žiadanky

Pre zákazníkov ponúkame spracovanie dát z formulárov dodávateľským spôsobom. Vytvoríme tiež samotný formulár podľa Vašich požiadaviek vhodný pre ručné vypisovanie. Zákazník tak nepotrebuje investovať do nákupu softvéru a hardvéru, ani do zaškolenia svojich zamestnancov.

Výsledný produkt

Zákazníkovi odovzdávame vyťažené dáta podľa jeho požiadaviek:

  • vo formátoch TXT, CSV, DBF, MS EXCEL, MS ACCESS, XML
  • priamy export do jeho existujúcich databáz
  • špecifický export do rôznych informačných systémov

Okrem dát môžu byť súčasťou dodávky aj naskenované dokumenty v obrazovom formáte (napr. TIFF, PDF, PDF/A), ku ktorým môžu byť priradené „linky“ z jednotlivých položiek databázy.
Zákazka je odovzdaná na digitálnom médiu, podľa požiadaviek zákazníka.

Služba návrhu a tlače formulárov pre strojové spracovanie zahŕňa nasledujúce činnosti:

  • Grafický návrh formulárov, prípadne prispôsobenie už existujúcich
  • Tlač formulárov v požadovaných množstvách*
  • Distribúciu formulárov klientom a späť
  • Dotlač dát do formulárov (napr. pri odpisoch – posledné stavy)
  • Spracovanie formulárov (vyťaženie dát)
  • Zaslanie výsledkov spracovania klientom

* Možnosť tlače aj samoprepisovacích formulárov.